Algemene leveringsvoorwaarden en privacy verklaring


Algemeen
Onder Thuiskranenwinkel wordt in deze algemene voorwaarden en elders op deze website verstaan de internetwinkel gevestigd, Kon. Wilhelminalaan 47, 1901 DM Castricum.

Bereikbaarheid:
Telefoon nummer: 0251-650724
Maandag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@oit.nl
K.v.K. nummer: 37043125 handelsregister Kamer van Koophandel te Alkmaar.
BTW- identificatienummer: NL0049.44.859.B01
BANK: ABN AMRO
IBAN: NL65ABA0589636103
BIC: ABNANL2A     

Voorwaarden en privacy verklaring
Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1. Registratie en Bestelling
1.1 De klant kan producten bestellen. Voor bestelling gelden de door Thuiskranenwinkel vastgestelde en aan de klant bekend gemaakte procedures.

2. Koopovereenkomst
2.1 Thuiskranenwinkel spreekt van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internet website. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin de factuur (inclusief 21% BTW en verzendkosten) en adres gegevens zoals de klant die heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan zo snel mogelijk weten. De bestelling wordt soms al binnen 1 uur verzonden!
Per telefoon: 0251-650724
Per e-mail: info@oit.nl

3. Contract per e-mail
3.1 Een contract per e-mail is gewoon rechtsgeldig, tenzij de wet andere eisen aan het contract stelt of als partijen iets anders zijn overeengekomen.
Ter bevestiging sturen wij een email met daarin alle order- en adresgegevens zoals door klant ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant.

4. De producten
4.1 De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door Thuiskranenwinkel worden beschreven. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn als hij tot koop overgaat.

5. Koop op afstand
5.1 Bij verkoop op afstand (telefoon en internet) dient Thuiskranenwinkel het bestelde product(en) te leveren binnen dertig dagen, tenzij Thuiskranenwinkel met u als klant iets anders heeft afgesproken. Indien Thuiskranenwinkel merkt dat zij u niet op tijd kan leveren, stelt Thuiskranenwinkel u als klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Als Thuiskranenwinkel u niet binnen dertig dagen heeft geleverd, dan mag u als klant afzien van de koop. Thuiskranenwinkel zal dan direct het aankoopbedrag aan u terug betalen.

6. Betalingswijze
6.1 De klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan Thuiskranenwinkel verschuldigd is op een door Thuiskranenwinkel vastgestelde betalingswijze voldoen, binnen de daartoe vastgestelde (of nader overeengekomen) termijn. In het algemeen geldt vooruitbetaling per bank aan Thuiskranenwinkel te Castricum. De betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen, en kan op de volgende manieren:
* Overboeken op een door Thuiskranenwinkel aangegeven rekeningnummer
* Betalen via IDEAL
Voor de verzendtarieven verwijzen wij u naar de uitgebreide informatie over verzenden en betalen op onze website.

7. Vervoer en Aflevering
7.1 Thuiskranenwinkel draagt het risico van beschadiging of verlies van de producten tot het moment van aflevering van de zending aan het overeengekomen adres.
7.2 Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Thuiskranenwinkel de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de klant daarover informeren.
7.3 De aansprakelijkheid van Thuiskranenwinkel met betrekking tot de door de klant gelden schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van een bestelling is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat Thuiskranenwinkel de klant verschuldigd is, wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

8. Retourzendingen

8.1 Bedenktijd:
Bij Thuiskranenwinkel.nl heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u, om welke reden dan ook, binnen 14 dagen een product of uw hele bestelling mag retourneren. Bevalt het product niet, voldoet het product niet aan uw verwachtingen of heeft u zich ondertussen bedacht, geen probleem! Wanneer u  het product terugstuurt ontvangt u het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, op uw rekening. U mag er natuurlijk ook voor kiezen om voor hetzelfde bedrag een ander product uit te zoeken.

8.2 Retourzendingen
Voor het terugsturen van uw product binnen de bedenktijd gelden wel een aantal voorwaarden;
De 14 dagen bedenktijd gaan in één dag nadat u het product in huis hebt ontvangen. Producten moeten in de originele verpakking en compleet terug worden gestuurd. De teruggestuurde artikelen zijn ongebruikt, schoon en moeten als nieuw verkocht kunnen worden. De verzendkosten voor het retour sturen van de artikelen zult u zelf moeten betalen.
Hoe moet ik iets retour sturen?
Controleer of het artikel aan de voorwaarden voldoet. Verpak het product in een stevige doos met voldoende bescherming. Dit voorkomt schade tijdens het transport. Verzend het pakket. Zodra het pakket bij ons binnen is krijgt u een reactie van ons over de verdere afhandeling. U draagt als consument het risico van beschadiging of verlies bij de retourzending. Bewaar uw  verzendbewijs daarom altijd totdat u bericht van ons hebt ontvangen.

9. Bijzondere rechten van Thuiskranenwinkel

9.1 Thuiskranenwinkel heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen, die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.
9.2 Thuiskranenwinkel heeft het recht om een retourzending te weigeren wanneer het product is geopend, de inhoud van de zending niet in overeenstemming is met de bestelling of wanneer de verpakking is beschadigd of de retourzending niet voldoende is gefrankeerd.

10. Bijzondere rechten van de klant
10.1 In Nederland geldt een wettelijk vastgestelde zichttermijn van 7 dagen na levering. Binnen deze termijn kan de koopovereenkomst zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Dit kan schriftelijk, per telefoon of per e-mail door de klant worden aangegeven. Retourzendingen worden geaccepteerd wanneer het product in de originele en gesloten verpakking wordt geretourneerd. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Thuiskranenwinkel zal het betaalde bedrag minus verzendkosten binnen 2 weken retourneren op het door de klant aangegeven rekeningnummer.
10.2 Indien u een bestelling wenst te annuleren dan is dit mogelijk als het artikel nog niet door Thuiskranenwinkel is verzonden. Thuiskranenwinkel zal het door u betaalde bedrag binnen 2 weken terugstorten op uw rekeningnummer.
10.3 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering te retourneren. Thuiskranenwinkel zal dan zo spoedig mogelijk zorg dragen voor een kosteloze vervanging van het product. De verzendkosten worden in dit geval aan u vergoed.

11. Privacy
11.1 Thuiskranenwinkel werkt aan de bescherming van uw privacy op het internet. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Thuiskranenwinkel. De inhoud van ons privacy beleid kan aan verandering onderhevig zijn, daarom is het aan te raden de voorwaarden door te nemen telkens wanneer u onze website bezoekt. Thuiskranenwinkel is verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft zoals b.v. naam, adres, geboortedatum en e-mail adres. De gegevens worden opgeslagen binnen de administratie van Thuiskranenwinkel.
11.2 Thuiskranenwinkel is eigenaar van de gelijknamige website www.thuiskranenwinkel.nl en zal gegevens van de klant niet aan derden ter beschikking stellen.

12. Annuleringskosten
12.1 Thuiskranenwinkel brengt geen annuleringskosten in rekening.

13. Garantie
13.1 Thuiskranenwinkel garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties in de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
13.2 Gebreken die aan een besteld artikel ontstaan zijn, door normaal en vakkundig gebruik, zal door Thuiskranenwinkel op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantie periode van een maand gratis worden vergoed of in overleg worden vervangen voor een nieuw deugdelijk product. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Thuiskranenwinkel eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs te kiezen. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 werkdagen uiterlijk een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Thuiskranenwinkel of het artikel vervangen wordt.
13.3 Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant. Thuiskranenwinkel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer of het zoek raken van het pakket tijdens het transport.

14. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1 Klachten en geschillen probeert Thuiskranenwinkel binnen 30 werkdagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt de klant hierover bericht.
De klant heeft het recht om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
14.2 Op alle overeenkomsten met Thuiskranenwinkel is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 28 augustus 2014.

                                                                 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding